AKTUELLA OMRÅDEN

•  Maskinsäkerhet är ständigt aktuellt. Fastän CE-märkning funnits i 35 år finns fortfarande uppfattning att det inte behövs "i det här fallet". Likaså används fortfarande gamla maskiner som inte riskbedömts enligt kraven. Kraven har därför kopplats till sanktionsavgift i senaste utgåva av maskinföreskriften.

Fortfarande finns också uppfattningen att "ändar vi det här gäller inte CE-märkningen längre". Jag kan hjälpa till så att den gäller.

•  Kemiska Arbetsmiljörisker har fått reviderad föreskrift. Härdplastföreskriften är införlivad i föreskriften.

Föreskriften ställer större krav på riskbedömningarna och i några fall på utbildningar. Undantagen i den tidigare härdplastföreskriften är borta. Flera delar är kopplade till sanktionsavgifter.


Kopplat till de riskbedömningar som görs utför jag bedömningar om gränsvärden uppfylls eller inte. Detta görs med modelleringar (Stoffenmanager) eller genom mätningar.

OM FÖRETAGET

Arbetsmiljö och Säkerhet

Erter lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete bedrivs arbetet nu uteslutande som konsult.

redan i slutet av 80-talet inregistrerades företaget Skyddsingenjörsfirman Leif Grönesjö, vilket senare omregistrerades till Ingenjörsfirman. Från 2019 övergick verksamheten till Grönesjö Ingenjör AB.


Med hjälp av ett brett kontaktnät är inga uppgifter för stora, men inga heller för små. Båda delarna borgar för ett upprätthållande och utveckling av kompetensen, vilken är det förataget vilar på.

Byggnadsingenjörsexamen i botten och påbyggnad med Arbetsmiljöverkets utbildning till skyddsingenjör finns den grundkompetens som är nödvändig.  (Yrkesbenämningen har "utgått" och benämns idag arbetsmiljöingenjör.)

Påbyggnadsutbildningar varvat med praktisk erfarenhet innebär kompetenser inom såväl yrkeshygieniska mätningar som maskinsäkerhet. (Tidigare av RISE personcertifierad maskinsäkerhetsexpert.)