Exempel på tjänster

•  Riskbedömning av kemiska produkter. Riskbedömningarna utförs enligt kraven i Kemiska Arbetsmiljörisker. För bedömning av exponeringar används "Stoffenmanager", vilket är ett verktyg som accepteras som alternativ till mätningar.

•  Riskanalyser.

Riskanalyser kan avse arbetsmetoder, produktions-linjer, maskinsäkerhet eller säkra beteenden.

Avsikten styr metodvalet.


Sedan årsskiftet är jag personcertifierad maskinsäkerhetsexpert (RISE)

•  Buller eller störande ljud?

Arbete med bullermätningar kan avse allt från att genom en bullerkartläggning utforma ett hörselvårdsprogram till att genom akustisk utformning av arbetsmiljön stimulera välbefinnande och produktivitet.


ABW?

Arbetsformen ställer speciella krav på ljudmiljön. Krav och uppföljningar skall göras enligt en ny standard.

Från Skyddsingenjörsfirman till Ingenjörsfirman till Ingenjör AB.....

Arbetsmiljö, från att undvika olycksfall till att främja produktivitet.

Med en lång erfarenhet inom området har jag varit med om resan att identifiera och åtgärda farlig arbetsmiljö till att arbeta med inomhusmiljö och organisation som stimulerar till prestation.

Ett gammalt citat från en arbetsgivare jag inte glömmer: "Vad vill du? Här har ingen dött!"


Dött? Mycket av dagens fokus ligger på att minska dödsolyckorna på jobbet. Det behövs definitivt!

Men fler människor avlider pga tidigare exponering för kvarts än antalet som förolyckas.


Så svaret ovan (34 år efter) skulle bli: "Nej, inte än..."

Fortfarande återstår alltså mycket arbete med att undanröja risker för ohälsa, men allt mer av arbetet syftar till att människor skall må bra, stimuleras och utvecklas.

Arbetsområden